เอเอเอส เตรียมเปิดตัว The new Taycan Cross Turismo ผ่านช่องทางออนไลน์