เอเอเอสฯ จัดใหญ่เปิด บริการซ่อมสีและตัวถัง ใหญ่และทันสมัยที่สุดในเอเชีย แปซิฟิค