เหินฟ้าไปกับ A350 ลำที่ 6 ใหม่จากการบินไทย “Ferry Flight” จากตูลูสสู่กรุงเทพฯ