‘มิชลิน’ รุกดำเนินกิจกรรมตอกย้ำจุดยืนเรื่อง เศรษฐกิจหมุนเวียน ภายใต้วิสัยทัศน์