“เลกซัส” ผงาดแชมป์จีที 500 ช้าง ซูเปอร์จีที เรซ 2019 – Grand Prix Online