เรื่อง “ล้อๆ” ที่ไม่ “ล้อเล่น” EP7 : แฟชั่นล้อล้น มีผลกระทบกับชีวิตอย่างไร - Grand Prix Online