เรื่อง “ล้อๆ” ที่ไม่ “ล้อเล่น” EP6 : ล้อกว้างกว่ายาง “แฟชั่น” ที่ควรเป็นแค่ “แฟชั่น - Grand Prix Online