รายจ่ายมาอีกแล้ว! เรียก รถผ่านแอปฯ เริ่มต้น 40 บาท โดยมีค่าบริการเรียกอีก 20 บาท