เริ่มไม่สวยซะแล้ว Tesla ถางป่าเพื่อสร้างโรงงานผลิตรถไฟฟ้าที่เบอร์ลิน – Grand Prix Online