เมอร์เซเดส-เบนซ์ จัดโปรฯ ให้ลูกค้าประสบภัยน้ำท่วม ส่วนลดค่าอะไหล่และค่าแรง