เปิดราคาแล้ว Toyota ALL-NEW COMMUTER เริ่มต้น 1.269 ล้านบาท