เปิดตัว 2018 Honda Airblade ในเวียดนาม – Grand Prix Online