เปิดตัวเจนฯ 3 Porsche Cayenne ชูจุดขายสมรรถนะใกล้เคียง 911 – Grand Prix Online