เปิดตัวรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ล่าสุด Yamaha Grand filano Hybrid 2020 – Grand Prix Online