เปิดการผจญภัยยุคใหม่ Nissan Leaf รถยนต์ไฟฟ้าวิ่งข้ามทวีป 16,000 กม. – Grand Prix Online