“ เนวิน ” ออกโรงหนุน “กอบกาญจน์-สกล” เดินหน้าจัด “โมโตจีพี”