เที่ยวสุโขทัย ปลอดภัยจากโรค ในรูปแบบเที่ยวไทยสไตล์NewNormalกับIsuzu – Grand Prix Online