เทรลเบลเซอร์ “Perfect Black Concept” ดุดันแบบพรีเมียม