ผู้พัฒนาวิดีโอเกมช่วยพัฒนาการทดสอบเทคโนโลยีขับขี่อัตโนมัติ - Grand Prix Online