เทคนิคการขับรถขึ้นลง “คอสะพาน” ขับอย่างไร ให้ “เนียน” ถนอมทั้งรถและคน