เตรียมอุปกรณ์ประจำรถให้พร้อมในช่วงฤดูฝน…เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง – Grand Prix Online