เดินทางฉุกเฉินในช่วงระบาดไวรัส COVID-19 เตรียมตัวอย่างไรดี – Grand Prix Online