เริ่มใช้จริง1 กรกฎาคม 61 !! 8 ข้อดี กฎหมายใหม่ คุมสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ลดต้นลดดอก – Grand Prix Online