เช็คหม้อน้ำแล้วมีฟอง ต้องทำอย่างไรดี? – Grand Prix Online