เจลล้างมือ : เอทานอลผสมน้ำมันเชื้อเพลิงเอามาผลิตเจลล้างมือได้หรือไม่