เกียร์ Multi – Speed ช่วยเครื่องแรง หรือ ม้ามโน ???