เกรท วอลล์ มอเตอร์ หนุน S-Curve อุตสาหกรรมดาวเด่นขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย – Grand Prix Online