เกรท วอลล์ มอเตอร์ หนุน S-Curve อุตสาหกรรมดาวเด่นขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย - Grand Prix Online