ฮุนได ได้รับรางวัล DMI Design Value Award 2020 – Grand Prix Online