ฮุนได เปิด Hyundai City Station แห่งแรกในประเทศไทย