ฮุนไดมอบแคมเปญส่วนลดค่าอะไหล่ 30% ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย – Grand Prix Online