ฮีโน่ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา