ฮาร์ลีย์-เดวิดสัน® ประกาศผล “BATTLE OF THE KINGS” ครั้งแรกของเมืองไทย