“ อเล็กซ์ ซานาร์ดี ” เมื่อความพิการไม่อาจหยุดยั้ง “หัวใจ” สุดแกร่ง