อึดที่สุดของไทย “พลไพศาล ประภาเศรษฐี” แตะรถซูบารุนาน 49 ชั่วโมง – Grand Prix Online