อีซูซุ ขนทัพรถใหม่... ต้อนรับฤดูขายปลายปี ใหม่! อีซูซุดีแมคซ์”