อีซูซุสานต่อโครงการดีๆ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” ที่ โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร อ.ลี้ จ.ลำพูน เป็นโรงเรียนที่ 34 – Grand Prix Online