อีซูซุสานต่อโครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” ที่ โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร อ.ลี้ จ.ลำพูน