อีซูซุพร้อมใช้ B20 หากภาครัฐสนับสนุน – Grand Prix Online