อาวดี้ ประเทศไทย ฉลองขายทะลุ 1000 คัน ซื้อรถ  Audi รับหน่วยลงทุนในกองทุน LTF  มูลค่า 100,000 บาท พร้อมผ่อนดอกเบี้ย 0% – Grand Prix Online