เครื่องร้อน อาการนี้เกิดจากอะไรได้บ้าง ตรวจเช็คอุปกรณ์ใด