อยากซื้อรถมือสองเงินผ่อน…ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง – Grand Prix Online