หมุนพวงมาลัยเล่น ขณะรถจอด อาจทำให้อย่างอื่นเสียหาย – Grand Prix Online