หนังโฆษณาใหม่ของ GQ กับเวลา 9 นาที ที่กดข้ามไม่ได้เลยจริงๆ – Grand Prix Online