สำรวจบูธ McLaren กับตัวแรงไฮไลท์ 720S Spider คันแรกในไทย