สารพัดสัตว์ในรถ EP1. เลี้ยงไก่ “กุ๊กๆ” ในรถหรือเปล่า