สัมภาษณ์พิเศษแชมป์ “Asia Cross Country Rally 2018”