สองสไตล์ของต้นแบบ Golf ในงาน 38th GTI – Grand Prix Online