สร้างสถิติขบวนพาเรด Mustang มากที่สุดในโลก - Ford Mustang