ว่าด้วยเรื่อง “เบรก เดอะซีรีส์” EP1 : เบรกย้ำๆ หยุดดีหรือหยุดเดี้ยง - Grand Prix Online