ว่าด้วยเรื่อง “เบรก เดอะซีรีส์” EP3 : เบรกฉุกเฉิน ABS ทำงาน อย่าสติแตก !!! - Grand Prix Online