วิธีลดความร้อนให้รถ แต่ก็จะมีกลิ่นหน่อยๆ – Grand Prix Online